Plise Mreža s Gusjenicom

Plise Mreže s Gusjenicom

JEDNODIJELNA

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

180

300

JEDNA ZA DRUGOM

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

360

300

DVODIJELNA

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

360

300

2 KRILA JEDAN ZA DRUGIM + 1

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

540

300

2 KRILA JEDAN ZA DRUGIM + 2

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

720

300

3 KRILA JEDAN ZA DRUGIM

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

540

300

4 KRILA JEDAN ZA DRUGIM

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

720

300

5 KRILA JEDAN ZA DRUGIM

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

900

300

POMOĆNI PROFIL ZA UGRADNJU