Rolo Mreža s Gusjenicom

ROLO MREŽA S GUSJENICOM

ROLO MREŽA S GUSJENICOM

DETALJ GUSJENICE

TIP OTVARANJA

DETALJI PROFILA

DETALJ PROFILA

JEDNODIJELNA

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

160

280

DVODIJELNA

cm

L

H

MIN.

 –

60

MAX.

320

280